RISE finns numera på sp.se.

FORSKNING

Vad är forskning?

När man vill utöka kunskap och medvetande inom något specifikt så kan man starta ett forskningsprojekt. Ordet forskning betyder just undersöka, men på ett mycket djupt plan och med ett välplanerat och högst metodiskt tillvägagångssätt. Det bedrivs främst mycket forskning inom vetenskapen eftersom det är ett fält där forskning ofta ger mycket goda resultat. Det finns dock även andra typer av forskning: akademisk forskning, industriell forskning och privat forskning. Personer som bedriver forskning - forskare - har i regel en solid bakgrund i ämnet innan hen startar sitt projekt och slutresultaten av forskningen brukar bli akademiskt publicerat.

Metoder

Det finns olika metoder att bedriva forskning på. Målet med forskning är att få ny kunskap i ett specifikt ämne, men vägen till målet kan ta olika former. Det finns tre huvudkategorier inom forskning:

Submetoderna är desto fler och bland dem finns bl.a. fallsudie, intervjuer, simulering och experiment. Läs gärna mer om forskningsmetoder här.

Vem betalar?

Vem står för de kostnader som ett forskningsprojekt ger upphov till, för i regel är det dyra historier. Inte bara ska forskaren och dennes eventuella team få lön för sitt arbete, många gånger tillkommer resor, materiel och en hel del annat. Många har kommit på att man kan sälja fakturor via Invoice.se.

Mycket forskning får statligt stöd men konkurrensen om pengarna är hård. Det finns många forskare som brinner för sin sak och mycket av deras arbetstid läggs på att söka anslag för sina projekt.

En genomgång

I filmklippet här nedan går man igenom grundläggande forskningsmetodik. Det är en mycket bra presentation för den som vill fördjupa sig lite i hur forskning fungerar.

 - Casinokollen.com - sveacasino.se - svenskacasinon.com -