SP ETC:s forskningsinriktade verksamhet resulterar både i fördjupade kunskaper, praktiskt kunnande och avancerad experimentell utrustning. Utifrån våra kunders intressen söker vi gemensamt efter att kunna nyttja dessa resurser på bästa sätt. Genom nära relation och tät kommunikation med kunden strävar vi efter att framgångsrikt och kostnadseffektivt lösa aktuellt problem.Ett typiskt projekt vid SP ETC börjar med en förstudie som leder till beräkningar och experimentella försök för att ge svar på en viss frågeställning. Ofta innehåller ett projekt olika delar inom SP ETC:s övergripande tjänstekategorier. Besök våra tjänstesidor via länkarna för våra tjänstekategorier till höger eller bredvid bilden ovan. För personlig diskussion kring vad SP ETC skulle kunna göra för just er, kontakta i första hand:- Magnus Marklund, VD (010-516 6185)

eller följande tjänsteansvariga personer:

- Henrik Wiinikka, Experiment (010-516 6176)
- Marcus Gullberg, Beräkningar (010-516 6171)
- Olov Öhrman, Utredningar (010-516 6174)

Alla på SP ETC har e-postadresser enligt: ”fornamn.efternamn@etcpitea.se”

  SP ETC:s tjänsteportfölj är uppdelad i följande kategorier:
Skräddarsydda experiment
Avancerade beräkningar
- Fördjupade utredningar