Populärvetenskaplig rapport från BLG II på engelska

BLG II Programmet som pågick under tiden 2007 – juni 2010 har nu sammanfattats i en engelsk öppen populärvetenskaplig rapport. Rapporten vänder sig framförallt till icke-experter. Detaljerade vetenskapliga resultat som har publicerats finns listade på programmets hemsida. Sedan tidigare finns en svensk version.

« Till nyhetsarkivet

 
Links:spiderman costume for kids