Nytt projekt kring pyrolysolja

Energimyndigheten har beviljat ETC drygt 5 MSEK för att under kommande 2,5 år genomföra projektet ”Cyklonbaserad framställning av pyrolysolja – Grundläggande förståelse för betydelse av råmaterial och processvillkor”. Målsättningen med detta projekt är att genomföra en grundläggande karakterisering av en ny process för framställning pyrolysolja från olika typer av biomassa. Jämfört med traditionell framställningsteknik (fluidbädd, roterande kon) som använder varm sand i pyrolysprocessen
kommer produktionen av pyrolysolja att ske i en externt uppvärmd cyklonreaktor. Huvudfrågan är att undersöka hur olika råmaterial och processvariabler påverkar produktionen av värdefulla produkter (pyrolysolja och koks).
- I den första delen av projektet är målet att visa att den studerade processen har fördelar jämfört med de processer som kommit närmare kommersialisering genom att visa att en pyrolysolja med låga partikel- och metallhalter kan tillverkas, berättar Henrik Wiinikka, FoU Chef vid ETC.

« Till nyhetsarkivet

 
Links:spiderman costume for kids