Förbränning

SP ETC har idag utrustning för i stort sett alla kommersiellt förekommande bränslen och instrument för att analysera alla intressanta gaskomponenter och rökgaspartiklar. Vår långsiktiga ambition är att ytterligare förfina utrustningen så att SP ETC blir ett av de bästa labben i världen för termokemisk omvandling av biobränslen.

Förgasning

SP ETC har mångårig erfarenhet av förgasningsteknik med många olika principer (fluidbädd, cyklon, fastbädd, medströms osv). Speciellt kan nämnas vårt arbete kring svartlutsförgasning där vi har världens enda trycksatta Chemrecförgasare i vårt labb (ägs och körs av Chemrec). Förgasningsteknik kommer att vara mycket viktigt i framtiden för att klara samhällets försörjning med drivmedel och grön elkraft. Vår ambition är att fortsätta att vara världsledande på svartlutsförgasning och att bygga upp utrustning och kompetens av världsklass inom medströmsförgasning av biomassepulver. Vidare strävar SP ETC också efter att ha en hög kompetens på övriga förgasningstekniker, bl.a. vår egenutvecklade cyklonförgasning.

Bioraffinaderi

Framgångarna med svartlutsförgasning som är en nyckelteknik för det massabruksbaserade bioraffinaderiet har lett oss till att även börjat intressera oss för andra bioraffinaderiprocesser. Samarbete sker med flera framstående teknikföretag (Chemrec, KIRAM, Wibax m.fl.) men också med stora processindustrier som Smurfit Kappa och SCA Packaging. Vidare arbetar SP ETC aktivt inom Solander Science Park som är ett nätverksinitiativ till att utveckla pappers- och massaindustrin till morgondagens bioraffinaderier.

För mer information inom delområdena ovan, se översiktlig presentation via länken nedan eller kontakta SP ETC 010-516 6170 (vxl.) alt. info@etcpitea.se

SP ETC deltar i ett flertal stora forsknings och utvecklingsprojekt. Klicka på respektive länk uppe till höger på sidan.